Logo

Casa dei sogni d'oro


    Ontdek het ongerepte en authentieke Italië


Algemene voorwaarden


1. Reservatie wordt uitsluitend bevestigd per Email met een uitnodiging tot betaling van een voorschot van 30% van het totale bedrag. Het voorschot dient binnen de 7 kalenderdagen voldaan te worden. De ontvangst van het voorschot wordt schriftelijk bevestigd en pas dan is de boeking definitief. Bij ontstentenis van betaling binnen bovenvermelde termijn, hebben wij het recht om de boeking als nietig te beschouwen en de de gereserveerde periode opnieuw vrij te geven voor verhuring.

2. Het resterende bedrag dient uiterlijk 1 maand voor aankomst betaald te worden door overschrijving op dezelfde rekening, tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen. Indien de boeking plaats vindt minder dan 1 maand voor aankomst, dient onmiddellijk het volledige bedrag voldaan te worden.

3. Wij hanteren een no-refund policy : in geval van annulering is er geen terugbetaling van reeds gestorte bedragen. Wij raden u dan ook aan om zelf een gedegen annulatieverzekering af te sluiten.
Uitzondering : in geval van een landelijk inreis- of uitreisverbod tijdens de geboekte verblijfsperiode, kan de reservatie kosteloos overgedragen worden naar een latere datum (max. 18 maanden in de toekomst).

4. Ongeveer 1 maand voor aankomst ontvang je van ons de nodige praktische informatie betreffende reis en verblijf ter plaatse. Indien er nog bijkomende vragen zijn, kan je die steeds telefonisch op via Email met ons opnemen, wij beantwoorden ze graag.

5. Zoals vereist door de Italiaanse wetgever, dient er een officiële verblijfaangifte te gebeuren van alle gasten bij aankomst. Alle personen dienen dan ook te beschikken over een officiëel document ter identificatie. Wij garanderen dat de persoonsgegevens gebruikt worden in overeenstemming met de Europese en Italiaanse privacy-wetgeving.

6. Check-in is mogelijk vanaf 16h00 en Check-out dient te gebeuren voor 10h00, tenzij expliciet anders overeengekomen werd.

7. Kleine huisdieren zijn toegestaan mits voorafgaandelijk akkoord en met een maximum van 2 huisdieren per appartement. Roken binnenshuis is ten strengste verboden.

8. Alle gasten dienen als goede huisvader om te gaan met de accommodatie en alle ter beschikking gestelde middelen en uitrusting, zoniet zal de schade aangerekend worden aan vervangingskost. Hetzelfde geldt voor het naleven van de huisregels zoals beschreven in de brochure met gasteninformatie die beschikbaar is in elk appartement.

9. Wij wonen eveneens op het domein en staan volledig ter beschikking van de gasten voor alle mogelijke vragen en eventuele probleempjes.

10. Belangrijkste : Het is VERPLICHT om 100% te genieten van uw vakantie in onze casa.Disclaimer


Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywet - namelijk de General Data Protection Regulation (GDPR) - van kracht. Meer info hierover kan men o.a. op de website Europese commissie https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_nl terugvinden. Casa dei Sogni d’Oro verbindt zich ertoe bovenvermelde GDPR na te leven en aldus enkel de persoonsgegevens van particulieren te gebruiken als zij daar recht toe heeft.
Casa dei Sogni d’Oro als verwerkingsverantwoordelijke doet a) voor opvolging van de bezoeken aan zijn website www.casasognidoro.com een beroep op de externe dienstverlener www.statcounter.com en b) voor de nieuwsbrieven op de externe dienstenleverancier MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden en c) voor haar webhosting op de externe dienstverlener Google. Deze partijen treden dus ten voordele van Casa dei Sogni d’Oro op als verwerker en hebben alle vereiste organisatorische en technische maatregelen geïmplementeerd om te voldoen aan de nieuwe privacywet.

Website :

Voor het opvolgen van de bezoeken aan de webpagina’s worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. De gegevens worden enkel gebruikt voor het verwerven van inzicht in hoe de bezoeker interageert met de website en om aldus de functionaliteit van de website te verbeteren. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van cookies, maar elke gebruiker wordt bij zijn of haar eerste bezoek gewezen op het gebruik van cookies en wordt de mogelijkheid geboden om de cookie te blokkeren.
Voor meer informatie , zie : https://statcounter.com/about/set-refusal-cookie/.
De gegevens van het contactformulier op de website worden enkel gecompileerd in e-mail vorm, waarvan een kopij wordt verstuurd aan de aanvrager. Deze gegevens worden niet verder verwerkt of bijgehouden in een gestructureerde database.

Nieuwsbrief :

Voor de nieuwsbrieven worden enkel de naam en e-mailadres opgeslagen. Het betreft hier personen die of expliciet ingeschreven hebben op de nieuwsbriefdiensten, of verbleven hebben in casa sogi d’oro of behoren tot vrienden- of familiekring. Elkeen kan zich op elk moment uitschrijven voor deze service op volgende link : https://casasognidoro.us14.list-manage.com/unsubscribe/. In elke nieuwsbrief wordt ook de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.
Indien gewenst kan u ons ook verzoeken om - zonder kosten - uw persoonsgegevens uit onze nieuwsbrief database te laten verwijderen.

Registratie bij verblijf :

De identiteitsgegevens die gevraagd worden van de gasten bij aankomst in Casa dei Sogni d’Oro worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte registratie bij a) de questura van de Polizia di Stato in Ancona en b) bij de Toeristische Dienst van de regio Le Marche (ISTRICE).
Deze gegevens worden verder door ons op geen enkele wijze bewaard of opgeslagen.
Naast het hierboven vermelde worden persoonsgegevens niet op andere databanken opgeslagen. Alle vragen kunnen steeds geadresseerd worden aan info@casasognidoro.com.

De website van Casa dei Sogni d’oro is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven informatie op deze site. Casa dei Sogi d’Oro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.