Logo

Deze blogsite is bedoeld om mijn persoonlijke ervaringen te delen rond het verhuizen naar en het leven, wonen en werken in Italië onder de vorm van de uitbating van een B&B. Vele mensen koesteren de droom om het gejaagde belgische leven vaarwel te zeggen en te verkasten naar het buitenland. Veelal blijft dit bij een droom omdat er 1000-en-1 reden zijn waarom het "nu" niet past. In de realiteit is de belangrijkste rem echter de vrees voor het onbekende en diepgewortelde Vlaamse angst om het bestaande en gekende leven vaarwel te zeggen en een stap in het onbekende te zetten. Wij, Vlamingen, zijn van nature immers geen globetrotters en hebben van huis uit veelal de boodschap meegekregen dat het grootste geluk bestaat in het hard werken voor het realizeren van een eigen versie van "huisje, boompje, beestje". Daar is op zich niets op tegen, maar het vasthouden aan bestaande zekerheden kan verlammend gaan werken en leiden tot een oppervlakkig geluk en een een gevoel dat er meer moet zijn in het leven en dat je er niet alles uitgehaald hebt. Als je onder de grond gestopt wordt, blijft immers al het materiële achter en neem je alleen je eigen herinneringen en ervaringen mee. Diegenen die hun buitenlandse droom wensen te realiseren kunnen hier inspiratie opdoen en misschien een antwoord krijgen op een aantal twijfels waarmee ze kampen; voor de anderen is het leuke manier om op de hoogte te blijven van ons wedervaren want vanuit de vragen van onze gasten merken we dat heel veel mensen, hoewel ze er zelf niet aan denken om zich ergens anders te gaan vestigen, toch wel heel erg geïnteresseerd zijn in "hoe het daar nu eigenlijk is". Veel leesgenot en indien je vragen, opmerkingen of reakties kwijt wil, stuur gerust op mijn Email (contact sectie).